Kontakt

Za sve dodatne informacije pozovite ili kontaktirajte:

ISTORIJSKI ARHIV U PANČEVU
Nemanjina 7
26000 Pančevo
SRBIJA

Telefon: +381 13 317 344
Fax: +381 13 317 344
E-mail: arhivp@panet.rs
Web: www.arhivpancevo.org.rs

Organizator Drugog međunarodnog bijenala EX LIBRIS:
Milan Jakšić, direktor
e-mail: jaksa@panet.rs

Umetnički Savet Drugog međunarodnog bijenala EX LIBRIS:
Nada Denić, vajar
E-mail: denada@bisinter.net

Vesna Marković, slikar
E-mail: svesnam@yahoo.com

Pal Dečov, slikar
E-mail: galopovo@panet.rs