TREĆI MEĐUNARODNI BIJENALE EX LIBRIS ‘’DUNAV’’ 2010Treći međunarodni grafički bijenale EX LIBRIS organizuje Istorijski arhiv iz Pančeva.


1. Umetnici iz celoga sveta imaju pravo učešća na izložbi. Svaki umetnik može poslati najviše 3 (tri) originalna otiska. Maksimalna veličina ploče je 10X15.cm. Maksimalna veličina papira je 15X20 cm. Radovi mogu da budu izvedini u nekoj od poznatih klasičnih grafičkih tehnika. Svaki umetnik šalje radove zajedno sa popunjenom prijavom na adresu organizatora :


ISTORISKI ARHIV U PANČEVU

NEMANJINA 7

26000 PANČEVO,

SRBIJA


2. Krajnji rok za dostavu radova je 30. April 2010

3. Svi radovi koji stignu na vreme biće izloženi na izložbi. Radovi koji stignu posle krajnjeg roka za dostavu radova, biće izloženi, ali neće biti reprodukovani u katalogu izložbe.

4. Tema Treće izložbe EX LIBRIS-a je DUNAV

5. Izložba će biti otvorena u Galeriji Istorijskog Arhiva, dana 7. Novembra 2010. godine. Izložba će trajati do 10. Januara 2011. godine. Galerija Arhiv zadržava pravo da produži trajanje izložbe.

6. Svi radovi moraju da budu potpisani, Na svakom radu ili margini treba na budu napisane reči EX LIBRIS i reč ‘’DUNAV’’ na jeziku i pismu autora.

7. Organizator izložbe će štampati katalog sa podacima o svim učesnicima. Katalog će u razumnom vremenu, posle izdavanja biti dostavljen svim učesnicima izložbe. Svi poslati radovi će po zatvaranju izložbe ostati u trajnom vlasništvu Istorijskog arhiva iz Pančeva i upotpunjavaće EX LIBRIS Kolekciju.

8. Treći međunarodni bijenale EX LIBRIS-a ima Žiri koga imenuje organizator. Žiri će po otvaranju izložbe dodeliti jednu Glavnu nagradu i deset Diploma. Glavna nagrada je organizovanje samostalne izložbe u galeriji Istorijskog arhiva u Pančevu.

Organizator zadržava pravo da reprodukuje nagrađene radove u različitim okolnostima (štampanje postera, plakata, pozivnica itd,) Svim nagrađenim autorima će biti uručene pismene Diplome.


Za sve dodatne informacije pozovite ili kontaktirajte:ISTORIJSKI ARHIV U PANČEVU,

NEMANJINA 7

26000 PANČEVO

SRBIJA

Telephone: ++381 13 317344

Fax: ++381 13 317344

E-mail: arhivp@panet.rs

http://www.archivexlibris.org.rs www.arhivpancevo.org.rs


Za organizatora Trećeg

međunarodnog bijenala EX LIBRIS

Milan Jakšić

E-mail: jaksa@panet.rs


Za Umetnički Savet Trećeg

međunarodnog bijenala EX LIBRIS


Sava Stepanov, likovni kritičar

E-mail: zl-oko@eunet.rs


Nada Denić, vajar

E-mail: denada@panet.rs


Pal Dečov, slikar

E-mail: galopovo@panet.rs


Vladimir Tomić, slikar

E-mail: mishamisha@roadrunner.com

Preuzmite prijavu:

Srpska verzija prijave
English version of Application form

Da biste otvorili prijavu morate da imate instaliran Adobe Reader. Ukoliko ga nemate možete ga preuzeti ovde: Preuzmite Adobe Reader